Englische Verben

Noch keine Beschreibung der App verfügbar...
©2021 Joopita Research ASBL (www.joopita.com)


Bewertungen & Kommentare


jana111 - february 12, 2013:
Ech fannen englech cool duerfir gin ech 5 steren
claudie - may 11, 2012:
I have done ass net the Past Perfect mee de PRESENT perfect!!!!, I had done heescht op Englesch PAST PERFECT!! PS: Ech fannen àren Site eng gudd Idee, mee d'Info muss dann awer och richteg sin.
olilja - november 17, 2011:
Hei komme Franséisch Verben, an d'Äentwerten ginn als falsch agestufft, och wann se (op Franséisch) richteg sinn.

Diese App bewerten!

Kommentar: